Sesuai hasil pembicaraan dalam musyawarah para Kyai dan Masyayikh di Pondok Pesantren Langitan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2006, dan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

c. Tidak adanya i’tikad baik Sdr. Dr. Susilo Bambang Yudoyono terhadap gerakan dan perjuangan para Kyai dan Masyayih dalam rangka iqomatul haq wall ‘adl yang telah dilakukan selama ini pada berbagai jalur terutama lewat pondok-pondok pesantren, sementara telah berkali-kali diberikan masukan, nasehat dan taushiyah kepadanya;
Maka dengan penuh tawakkal dan selalu memohon taufiq serta hidayah Allah SWT, bersama ini para Kyai dan Masyayikh mengeluarkan sikap sebagai berikut:

1. Dalam situasi apa pun para Kiyai dan Masyayikh tetap berada dalam satu barisan (Fi shoffin wahidin wa kalimatin wahidah) dalam rangka iqomatil haq wal ‘adl, dan akan menggalang para Kyai dan Masyayikh dalam sekala yang lebih luas untuk bersama-sama dalam hal tersebut.
2. Para Kiayi dan Masyayih merasa kecewa terhadap sikap Dr. Susilo Bambang Yudoyono yang tidak amanah dan tidak konsisten serta akan meninjau kembali dukungan yang selama ini telah diberikan.
Demikianlah pernyataan sikap ini dibuat dengan sesungguhnya, semoga Allah meridloi, Amin. “Alallaahi tawakkalna wailaihi tafwiidlu umurina.”

Langitan, 7 Juni 2006
Yang Membuat Pemyataan :
Yang Membuat Pernyataan :
Yang Membuat Pernyataan :
1 KH. Abdulloh Faqih PP. Langitan Tuban
2 KH. Anwar Iskandar PP. Assa’idiyah Kediri
3 KH. Zainuddin Jazuli PP. Al-Falah Ploso, Kediri
4 KH. Nurhuda Jazuli PP. Al-Falah Ploso, Kediri
5 KH. Muhammad Subadar PP. Raudlotul Ulum , Besuk Pasuruan
6 KH. Sholeh Qosim PP. Bahaudin , Sepanjang Sidoarjo
7 KH. M.Luthfi Abd.Hadi PP. Al-.Ahsan,Blambangan
8 KH. Idris Marzuki PP. Hidayatul Mubtadiin,Lirboyo Kediri
9 KH. Abdurrohman Khudlori PP. Api,Tegalrejo Magelang
10 KH. Hanif Mushlih PP. Futuhiyyah, Mranggen Demak
11 KH. Ahmad Warsun PP. Al-Munawir, Krapyak Yogya
12 KH. Hasbullohbadawi PP. Ihyak Ulumuddin,Cilacap
13 KH. Aniq Muhammadun PP. Mambaul Ulum, Tayu Pati
14 KH. Sahlan PP. Mubtaqhul Mubtadiin, Rembang
15 KH. Ahmad Zaim Syakir PP. Al-Hidayat Lasem, Rembang
16 KH. Zainuddin PP. Al-Fattah Lasem, Rembang
17 KH. Badawi Basyir PP. Darul Falah Jekulo, Kudus
18 KH. Abdul Mufidz Ngawen,Blora
19 KH. Asmu’i Sadzali Juwana,Pati
20 KH. Mahfudz Abdulloh Purwodadi
21 KH. Khoiruzzad Kudus
22 KH. Iskandar Yogayakarta
23 KH. Nur M. Iskandar PP. Assidiqiyah Jakarta
24 KH. Ali As’ad Yogyakarta
25 Choirul Anam Surabaya
26 KH. Fathurrosyid Situbondo
27 KH. Ubaidillah Faqih PP. Langitan Tuban
28 H. Hamzah Matin Purwodadi
29 H. A. Naim S. Jawatengah
30 KH. Iskandar Abdurrohman Yogyakarta
31 Muhlisin Semarang
32 Mas’ud Kudus