Aktivitas santri I Asal santri dan keadaannya I Lokasi dan asal nama I Pendidikan dan pengajaran I Sarana dan prasarana I Sejarah berdiri dan perkembangan