Tertipu Diri Sendiri

Kunci bahagia adalah mawas diri. Sumber celaka adalah terlena dan kelalaian. Tiada kenikmatan teragung melebihi keimanan dan kema’rifatan. Tiada sarana untuk mencapainya selain kelapangan dada. Tiada siksa terpedih selain...

Read More