Hari terbaik Abu Bakar RA

“Demi Allah yang tiada yang berhak disembah selain Dia! Kalau seandainya bukan Abu Bakar yang dijadikan Khalifah, niscaya Allah tidak lagi disembah.” (Abu Hurairah ra.) Wafatnya Rasulullah saw telah menjadi musibah...

Read More