Hukuman Mati Bagi Penyihir

Disyareatkannya hukum qishosh dan diyat dalam undang-undang Islam tiada lain untuk melindungi jiwa...

Read More