Ngaji Kitab Al-Hikam lil Imam Al-Haddad. Hikmah Ke-73, Orang Baik dengan Sikap Baiknya

Seseorang itu pada dasarnya pasti bakal menghina apabila sedang dalam keadaan marah. Walaupun...

Read More