Ujian adalah Cara Allah Mendekatkan Hamba-Nya

Seseorang yang tidak mau menghadap kepada Allah Swt. dengan cara halus, maka Allah akan memaksanya...

Read More