Nabi Hadun bin Hud a.s.

Nabi Hadun a.s. adalah putera Nabi Hud a.s. yang dikatakan bahwa beliau merupakan penerus nasab Nabi Hud selain juga penerus dakwah dan kenabian setelah kaum ‘Ad musnah dihancurkan oleh Allah SWT dengan angina taufan....

Read More