Menyambut pergantian pengurus am (pusat) PP. Langitan, selama sebulan diadakan berbagai lomba, mulai Khitobah (pidato) bahara arab, cerdas cermat, baca kitab, bulu tangkis sampai tarik tambang dll antar ribath / asrama.

Dan pada tanggal 29-31 Mei 2007 M. dilaksanakan SU MPS (Sidang Umum Majlis Permusyawaratan Santri) yang dihadiri Majlis Masyayikh, Majlis A’wan dan keluarga, Maljis Asatidz serta utusan dari tiap-tiap ribath sebanyak enam orang. Agenda hari pertama mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus PP. Langitan masa khidmah 1424-1427 H. / 2004-2007 M. dan pandangan umum atas laporan tersebut. Hari kedua, sidang komisi membahas amandemen AD / ART, tata tertib / peraturan pesantren, RAPBP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok) dan program kerja tiga tahun kedepan. Hari terakhir, pagi sampai siang dilaksanakan pemilihan langsung pengurus pusat yang terdiri dari empat majlis yaitu ; Majlis Annuwab (Legislatif), Majlis Tahkim (Yudikatif), Majlis Al-Idarotil Ammah (eksekutif) dan Majlis Amnil Am (Keamanan). Pemilihan tersebut diikuti seluruh santri mulai kelas 3 Ibtidaiyah, yang dilanjutkan dengan sidang pleno dan penghitungan hasil pemilu pada malam harinya. Adapun pelantikan pengurus terpilih pada hari kamis, 21 Jumadil awwal 1428 H. / 7 Juni 2007 M. dilanjutkan dengan Sertijab (Serah terima jabatan) dari pengurus lama kepada pengurus baru.