PANGELING ELING

Boleh jadi nafsumu mengingkari kebenaran
Tapi hatimu takkan pernah membenarkannya

Boleh jadi Bibirmu tersenyum dalam kemaksiatan
Tapi Hatimu menangis dalam kegelisahan!

Boleh jadi Lisanmu berucap dengan penuh kedustaan
Tapi Hatimu resah karena ketidak jujuran!

Boleh jadi jasadmu Gagah dalam keharaman
Tapi Hatimu lemah dan penuh kecemasan!

Janganlah kau ingkari kehendak Hatimu
Sementara kau ikuti bisikan nafsu
Niscaya kecelakaan akan menimpa dirimu!

AKI II

SIFAT DAN WATAK ASLI PENDUDUK INDONESIA

1. Ramah
2. Sopan Santun
3. Gotong Royong
4. Pemalu
5. Mistik
6. Saling menghormati
7. Fanatik
8. Penurut
9. Bersyukur
10.Sabar

SIFAT DAN WATAK YANG DITANAMKAN OLEH IBLIS DAN YAHUDI

1. Saling mencurigai
2. Hilangnya kesopanan
3. Apatis terhadap kepentingan orang lain
4. Hilangnya rasa malu
5. Tidak mempercayai yang ghaib
6. Hilangnya rasa hormat
7. Liberal & melanggar Norma – Norma Agama
8. Pembangkang
9. Hilangnya rasa Bersyukur
10. Tergesa – gesa dan ketidak sabaran

SEBAB DAN AKIBAT YANG TERJADI KARENA PENGARUH IBLIS DAN YAHUDI

1. Saling mencurigai akan berdampak khianat, prasangka, praduga, perpecahan, dan perang saudara diantara sesama
Insan.
2. Hilangnya kesopanan : Berakibat saling menyalahkan &egoisme yang tinggi
3. Apatis : Berdampak terputusnya Rahmat & Kasih Sayang
4. Hilangnya rasa Malu : Berakibat melakukan suatu tindakan yang merugikan kepada sesama Insan
5. Tidak mempercayai yang ghaib : Berdampak terjadinya pengingkaran dan hilangnya keimanan
6. Hilangnya rasa hormat : Berdampak terjadinya penganiyayaan serta pemusnahan harkat & martabat selaku Insan
7. Liberal : Berakibat hilangnya Ajaran – Ajaran Ketuhanan
8. Pembangkang : Berdampak menyalahi dan menuduh Tuhan
9. Hilangnya rasa bersyukur : Akan berakibat gersang dan gelisahnya jiwa serta kurang harmonis dalam berinteraksi
Dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan.
10.Tergesa – gesa : Berakibat penyesalan dan fitnah kepada Tuhan.

PERLU SAMA – SAMA KITA KETAHUI, KITA FAHAMI SERTA KITA TINDAK LANJUTI, BAHWA MENGEMBALIKAN SIFAT DAN WATAK ASLI PENDUDUK INDONESIA ADALAH SEBAGAI DASAR BANGKITNYA KEJAYAAN INDONESIA MENUJU MERCU SUAR DUNIA

ITULAH TUGAS AWAL KITA SEMUA

1. Rawe – Rawe Rantas, Malang – Malang putung
2. Berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing
3. Habis gelap terbitlah terang
4. Mempunyai rasa tanggung jawab yang pasti, Rahmatan Lil Alamin

Demi perjuangan untuk kejayaan Indonesia mohon informasi ini diperbanyak dan disebarluaskan

AKI II

TRAGEDI

Seluruh makhluk adalah hamba Allah, Seluruh alam Adalah ayat Allah, engkau perhatikan ketika seluruh ayat Allah menampakkan kekuasaanNya pada segenap hamba Allah. Ketika Air laut telah bergejolak mengalir kemanapun sesukanya , Ketika Angin telah gelisah berputar putar ketika Bumi mulai berderak ingin mengguncang, Ketika Bara api melumat memerahkan wilayah, ketika kekuasaan Nya memulai prahara.Cabutlah angkara murka dari dalam dirimu, Sebelum engkau binasa Diterjang Ayat Allah .

“SESAJI” BAGI PERTIWI
Bumi Pertiwi menjerit, Menangis
Bagai tangisan seorang Bayi yang manis
Tiada air Susu yang diminumnya
Haus yang tiada Terkira
Membuat ia menjerit Membahana
Secawan minuman di meja Persembahan
Bagi Pertiwi yang saat ini kering dan Tandus
Amatlah menarik secawan minuman bagi Pertiwi
Bagai Mahkota Sang Perawan
Minuman segar Pengobat Dahaga
Alangkah Indah dengan warnanya yang Merah
Tetapi..Terdengar Jerit Tangis para manusia
Di Dalam Cawan berisi Minuman
Oh..Pertiwi Kenapa Engkau kini
Yang selama ini diam, Menerima akan perilaku manusia
Kini!.Kau tuntut Sesaji kepada manusia
Permintaanmu oh.Teramat berat dan memilukan
Oh..Kau inginkan Secawan minuman
Minuman Darah, Darah dan Darah

LAHIRNYA ANAK MANUSIA

Diantara derasnya kucuran hujan basahi Mayapada
Tangisan anak manusia terdengar membahana
Diawal pagi dengan sambutan suka cita
Awal cerita lahirnya anak manusia

Cakrawala melihat, Dunia bersuka
Lintas cahaya khatulistiwa terlihat cerah
Ucapkan salam tertuju kepada anak manusia
Halilintar saling bersahut – sahutan