Reuni Bani PolengTurut berbahagia atas terselenggaranya silaturrahim keluarga besar BANI KH. FATHURRAHMAN Poleng, di ndalem KH. Ubaidillah Faqih.
Semoga kita semua turut mendapat keberkahanya. Amin.