Sepindah maleh kepareng ngaturi pirso bilih insya Allah Pondok Pesantren Langitan badhe dipun rawuhi panjenenganipun Prof. Dr. Syekh Muhammad bin Ismail Zein Al Yamani Al Makki (Guru Besar Wonten Makkah Al Mukarromah) Benjing :

Dinten : Ahad, 30 Juni 2013

Wekdal : 09.30 WIB

Pramilo kanti sanget panjenengan sedoyo dipun aturi tarhib (hormat) lan istifadah (ngudi faedah) dateng acara kasebut, nderek-nderek rawuh wonten ing acara kolo wau. kalean INSYAALLAH PANJENENGANIPUN BADE MARINGI IJAZAH  ILMIYYAH AMMAH LAN SANAD. Mekaten pengumuman sekaligus undangan meniko, sageto dados maklum wontenipun. Ngaturi sembah nuwun jazakumullah ahsanal jaza’.

Ttd

Pengurus Pondok