Pertanyaan:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ini dari Sumatra. Tanya, Jika ada Manusia kawin dengan Anjing atau Anjing Kawin Dengan Manusia, maka bagaimana hukum anaknya?

Jawaban Anjing Kawin Dengan Manusia :

Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Saudaraku di Sumatera yang dimuliakan oleh Allah. Ilustrasi kejadian amoral yang Anda tanyakan memang sungguh keji dan hina. Allah, Sang Maha Bijaksana, telah menciptakan makhluqnya dengan saling berpasangan, namun masih ada yang berani membelot dari kodratnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang menyimpang undang-undang agama.

Anak yang terlahir dari hubungan antara Manusia dengan Anjing, itu jika berwujud anjing maka hukumnya Najis, sekalipun bisa berbicara dan berakal. Sedangkan, apabila berbentuk Manusia, meskipun hanya separo tubuh, sementara separo tubuh yang lain berwujud Anjing, maka dihukumi suci dalam masalah peribadatan, seperti bolehnya masuk masjid, sholatnya sah bahkan boleh menjadi Imam, air sedikit (air yang kurang dari 2 Qullah) tidak najis saat disentuh, boleh menjadi wali nikah, dan tetap harus mematuhi norma-norma agama islam, karena dia dikategorikan Mukallaf -jika berakal dan sudah mencapai umur baligh- seperti manusia pada umumnya.

Kendati demikian, anak hasil dari perkawinan tak waras itu tidak bisa terlepas begitu saja dari proses penciptaanya (dari perpaduan air sperma suci dan najis). Sperma menjijikkan tetap memberikan dampak negatif kepadanya dalam urusan agama. Konsekuensi yang seolah merupakan manifestasi siksaan terberat di dunia, akan terasa sangat menyakitkannya, karena secara realitas bukan dia pelakunya tapi orang tuanya.

Adapun konsekuensi yang diterima Sang anak adalah, pernikahannya tidak sah “tidak boleh menikah”, sembelihannya tidak halal, tidak boleh mewaris harta keluarganya walaupun harta orang tuanya sendiri atau harta anak-anaknya (andaikan dia tetap memaksa untuk nikah dan punya anak), dan jika dia dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak boleh di Qisos. Wallohu a’lam bis showab.

Referensi: Kasyifah al-Saja, Syeikh Nawawi al-Jawi, hal: 99/Tuhfah al-Muhtaj, Syeikh Sihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami, juz: III, hal: 258/Bujairimi ala Manhaj, Syeikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, juz: I, hal: 401.